• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden


Algemene verkoopsvoorwaarden verkoop online

WAUW.BE BV Kortrijkstraat 210 – 8550 Zwevegem

Mail: [email protected]
Tel: 32 0472.48.84.99
BTW BE0633.924.197

Artikel 1

Deze Verkoopsvoorwaarden regelen uitsluitend de rechten en plichten van partijen bij verkoop via de website www.wauw.be.

De verkoper betreft BVBA WAUW.BE. (BTW BE0633.924.197), met zetel te 8550 Zwevegem, Kortrijkstraat 210 ( hierna “Verkoper”). De persoon die wenst aan te kopen wordt verder de “Klant” genoemd. Samen worden zij de “Partijen” genoemd.

De Klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden te erkennen en te aanvaarden.

Artikel 2

De Klant heeft een recht op toegang tot, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op de Klant betrekking hebben, door contactname met de Verkoper.

Artikel 3

De prijs van elk Product of elke dienst die op de Site wordt verkocht, wordt weergegeven in Euro en is de prijs geldend op het ogenblik van de bevestiging van de bestelling. Indien BTW wordt aangerekend is deze inbegrepen in de prijs. De prijs is exclusief leveringskosten, die steeds ten laste zijn van de Klant en die via de website te berekenen zijn. De leveringskosten dienen samen met de prijs betaald te worden.

De Klant plaatst zijn bestelling door het volgen van de procedure op de website.

De Verkoper behoudt zich alle recht voor elke bestelling, dan wel levering te annuleren in geval van geschil met de Klant, wanbetaling of berichtgeving van de bankinstelling, zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid in hoofde van de verkoper kan volgen.

De Klant kan zijn bestelling annuleren meteen na die bestelling, dit voor zover de betaling nog niet werd uitgevoerd.

Artikel 4

De Klant kan betalen met kredietkaarten (Visa en Mastercard) en Bancontact, alsook Ideal.

De eigendomsoverdracht gebeurt pas na volledige ontvangst van de betaling door de Verkoper.

Artikel 5

De levering van de producten gebeurt door de Verkoper op het door de Klant vermelde adres aan de daar aanwezige persoon. Dan gebeurt eveneens de risico-overdracht. Bij afwezigheid wordt bericht gelaten met vermelding van de procedure tot ontvangst.

Meteen na de ontvangst moet de Klant de producten controleren en dient hij gebeurlijke klachten te formuleren, waarvoor hij over een vervaltermijn van 24 uur na levering beschikt.

Artikel 6

De Klant kan de Verkoper van de onderneming in kennis stellen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen een termijn van 14 dagen, te tellen vanaf de dag volgend op de dag van levering van het product. Enkel geldig in de Europese Unie. Vanaf deze kennisgeving beschikt de Klant over een termijn van 10 dagen om het product terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijnen wordt de Klant geacht definitief af te zien van zijn herroepingsrecht.

De terugzending aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres: Kortrijkstraat 210 te 8550 Zwevegem (België).

Bij rechtmatige uitoefening door de Klant (en zo de producten nog in onberispelijke staat zijn in originele verpakking) van zijn herroepingsrecht, zal de Verkoper de door de Klant betaalde prijs (exclusief leveringskosten) binnen de 30 dagen terugstorten aan de Klant.

Artikel 7

Bij consumptiegoederen en zo de Klant de hoedanigheid van consument heeft, geldt een wettelijke garantie van één jaar voor tweedehands producten en twee jaar voor nieuwe producten. Elk gebrek dat binnen een termijn van 6 maanden na levering wordt vastgesteld, wordt als en oorspronkelijk gebrek beschouwd. Na deze termijn dient de Klant het bewijs te leveren dat het beweerde gebrek in de kiem bij de verkoop aanwezig was. Zo de garantievoorwaarden vervuld zijn, heeft de Klant indien dat mogelijk is recht op vervanging van het product, dan wel teruggave van de prijs van aankoop.

Artikel 8

De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules in deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de volledige voorwaarden met zich mee.

Het Belgische recht is exclusief van toepassing op deze verkopen. In geval van betwisting, zijn uitsluitend de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen, afdeling Kortrijk, bevoegd.